Assertief Anders

 

In het voorjaar en in het najaar geef ik samen met collega Carola van der Veen de training Assertiviteit Anders.

Mensen zijn in de basis vanuit hun karakter ˇf overwegend passief, ˇf overwegend agressief. Vanuit deze "standaardinstelling" treed je naar buiten toe, ben je in contact met anderen. Dit be´nvloedt je assertiviteit.

Wanneer je de neiging hebt om je passief op te stellen, zul je regelmatig je eigen mening en behoeften onderdrukken. Waarschijnlijk doe je er veel aan om conflicten uit de weg te gaan en kun je behoorlijk van de kaart raken van agressief gedrag. Wellicht stel jij dingen uit om beslissingen en onenigheid te vermijden. Voor een passief persoon is iets vaak niet belangrijk genoeg om zich voor in te zetten.

Mensen die meer agressief aangelegd zijn, hebben eerder de neiging ge´rriteerd te raken en anderen er op aan te spreken als zaken niet naar hun zin gaan. Agressiviteit geeft deze mensen energie en het vermogen om te presteren en doelen te bereiken. Maar het intimideert anderen ook nogal eens en daarmee wordt het werkelijke contact vermeden.

Beide type mensen kunnen leren effectiever met andere mensen te communiceren, wanneer ze leren dat op een meer assertieve manier te doen. Een passiever ingestelde persoon krijgt zo meer zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. Je leert immers om grenzen aan te geven, "nee" te zeggen, je durft een ander makkelijker iets te vragen, je uit je mening gemakkelijker en je krijgt veel meer het gevoel dat je meetelt. Een persoon die meestal meer agressief reageert leert om meer in harmonie met anderen te werken en te leven. Je gebruikt minder energie die niet constructief is, je bent minder gefrustreerd en je relaties worden evenwichtiger omdat je ook meer leert naar de ander te luisteren en hun rechten te respecteren.

In de training benaderen we assertiviteit op een speelse en tegelijkertijd serieuze wijze. We doen veel oefeningen en kleine stukjes theorie. Je zult ervaren en voelen - soms heel lichamelijk - en je zult nieuwe inzichten krijgen, waardoor je kunt begrijpen, leren en je gedrag kunt veranderen. Daarbij gebruiken we voornamelijk de achtergronden van Transactionele Analyse en lichaamsgerichte begeleiding.

Binnenkort volgt meer praktische informatie.