Ethische Kring

Ik ben aangesloten bij de Ethische Kring voor Trainers, Adviseurs, Coaches en Therapeuten.

Deze kring heeft een Ethische Code vastgelegd voor coachings- en begeleidingswerk. Ik werk volgens deze code.

Het doel van deze Kring is het bevorderen van ethisch verantwoord werken en stimuleren van professionele kwaliteit. De brochure van deze Ethische Code kun je bij mij opvragen.

 Meer informatie: www.ethischekring.nl