Individuele Begeleiding

Coaching/Therapie

Ieder mens heeft wel eens het gevoel er niet helemaal uit te komen of klem te zitten. Je bedenkt steeds oplossingen die maar niet leiden tot het gewenste resultaat. Dit kan spelen in je relatie, in het contact met jezelf, met anderen in je omgeving, in je werk.

Je verliest energie, je kunt fysieke klachten krijgen zonder aanwijsbare oorzaak, vermoeidheid, onzekerheid, overmatig eten of drinken, spanning, somberheid of je raakt verzeild in conflicten. Je leeft volgens de vaak onbewuste patronen (gedachten, gevoelens en gedragingen) die je jezelf vanuit je geschiedenis hebt aangeleerd omdat je als kind geen andere keuze had. Die patronen blijven zich in je volwassen leven herhalen, ondanks je behoefte om er verandering in te brengen. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld hoge eisen stellen aan jezelf, zelfs zodanig dat je contact met jezelf en je lijf verliest.

Misschien ben je nieuwsgierig naar nieuwe manieren om die patronen zo te veranderen dat je leven een andere wending kan krijgen. Je wilt graag komen tot andere, volwassen keuzes en daarbij leren nieuwe kleuren aan het palet van je leven toe te voegen. Soms heb je hierbij een gids nodig.

Uitgangspunten

Uitgangspunt in mijn werk is dat ieder mens het vermogen heeft tot bloei te komen en zichzelf te helen, Jij bent uniek, net als ieder ander mens. Je bent in staat jouw eigen bestaan vanuit autonomie vorm te geven in relatie met anderen. Ieder mens kan richting geven aan zijn/haar verlangen en leven en werken vanuit wie hij/zij in essentie is. Ieder mens heeft alle wijsheid in zich om tot groei te komen en is in staat dit in het dagelijks leven te integreren. Ieder mens heeft de kwaliteit om zijn/haar leven te ervaren als onderdeel van een groter geheel en zo betekenisgevend te zijn.

Werkwijze

In een intakegesprek bespreken we jouw persoonlijke vraag, waar je last van hebt, wat je veranderen wilt en wilt leren en bereiken in de begeleiding. Zo kan het doel vastgesteld worden. Aan de hand van dit gesprek beslissen we of we met elkaar aan het werk gaan op weg naar jouw doel. We maken afspraken over het voorlopig aantal sessies en een tussentijds evaluatiemoment om, waar nodig, het plan bij te stellen.

In mijn werk maak ik gebruik van het heden, verleden en de toekomst. Verwerken van pijn en emotie uit het verleden en je leerdoel in het hier en nu zijn en blijven een bron voor de gewenste verandering naar de toekomst. Ik werk steeds vanuit liefde en contact. Omdat ik in mijn werk veel gebruik maak van 'beweging', wat beweegt jou en waar heb je in beweging te komen wordt jouw lijf nauw betrokken in de begeleiding. Immers ons lichaam en onze lichaamssignalen geven ons belangrijke informatie over ons welzijn. Jouw lichaam is een wijs instrument.

Door blokkades op te heffen en de energie tussen je hoofd, hart en buik weer te verbinden leer je weer vrij te beschikken over je levensenergie, lust, vreugde, passie, kracht. In deze verbinding kun je ontluiken tot in je kern en tot bloei komen.

Het ontwikkelen van een helder bewustzijn ten aanzien van jezelf en van anderen verrijkt je leven. Naar jezelf durven kijken en jezelf willen veranderen vraagt moed maar geeft ook veel levensvreugde en bevrijding. Het is een proces van vallen en weer opstaan. Daarin kies je de kleuren die bij je passen. Vragen die wellicht aan de orde komen zijn: wat zijn mijn verlangens, waar haal ik mijn voeding uit en zit ik nog lekker in mijn lijf, hoe ga ik om met grenzen en met mijn energie? Welke delen van mezelf wil ik liever niet zien en welke wel?

Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van verschillende stromingen uit de moderne humanistische psychologie, onder andere Neuro Lingu´stisch Programmeren, Transactionele Analyse, Systemisch Werk en lichaamsgericht werken.

Ik ben aangesloten bij een Ethische Code van een Ethische Kring, zie Ethische Kring en lid van de NVTA en NVNLP.