Relatietherapie & -coaching

Relatietherapie

Ooit was er die 1e vonk, de fase van verliefdheid. Je bent gevallen voor de eigenschappen van je partner waar je je nu wellicht aan ergert. In de loop der jaren zijn er patronen in jullie relatie geslopen die nu frustrerend en zelfs erg pijnlijk kunnen zijn. De energie, jullie liefde, gaat verloren in verwijten, in macht en onmacht, bevriezing, elkaar niet meer kunnen of durven verstaan enz. Jullie ontmoeten elkaar niet meer werkelijk vanuit je verlangen naar intimiteit en seksualiteit. De patronen zijn blokkades geworden en je loopt hierin vast met elkaar. Het kan zijn dat oude pijn van vroeger nog verwerkt moet worden omdat we die vervulling (veelal onbewust) nu van onze partner verlangen. Dit brengt vaak meer verwarringen in de relatie dan duidelijkheid en autonomie. Je merkt dat je relatie niet meer groeit.

Op zo'n moment kan het nuttig zijn in relatietherapie te gaan. Hierin werken jullie gezamenlijk aan herstel van verbinding. Soms heb je te leren opnieuw met elkaar te communiceren over gevoelens of verwachtingen ten aanzien van elkaar. Het ontwikkelen van een gezonde, liefdevolle relatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ik werk vanuit liefde en contact en ervaringsgericht. In de begeleiding kunnen jullie nieuwe inzichten verwerven waardoor je leert de blokkades te verwerken en op te heffen. Zo kan de natuurlijke liefdesenergie weer vrij stromen.
 

Relatiecoaching

Relatiecoaching is meer gericht op de intense werk- of vriendschapsrelaties. Ook hierbij geldt dat je ooit samen een gezamenlijke richting en verlangen had. Gaandeweg zijn diverse irritaties een rol kunnen gaan spelen waardoor je contact vermijd, je niet meer prettig samenwerkt en de relatie niet meer groeit. Dezelfde principes als bij relatietherapie zijn hier van kracht.

Ook hier wordt ervaringsgericht gewerkt, vanuit het hier en nu, met korte heldere trajecten en met een gezamenlijk leerdoel.